Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE
ARME JAKOB.
Den inhoud der volgende bladen hebbeu wij aan ecncn man
te danken, die zich door deu^d en vlijt uit de diepste arnioede
tot den gelukkigen middelstand verheven j en diiariu , algemeen
geacht en bemind, tot een wezenlijk sieraad der maatschappij
verstrekt heeft. — Ik zeg heeft, want hij heeft reeds deze
aarde verlaten . en er is van hem hier niets overgebleven dan
de herinnering zijner deugden, en de volgende aanteekeniügen ,
die hij, zoo ter leering en waarschuwing, als ter aanmoedi-
ging en navolging, der jeugd heeft nagelaten. Deze aantee-
keningen, die hij in meergevorderde jaren gemaakt heeft ,
betreilVn de jaren zijner jeugd. Hij verhaalt daarin zoo menig
voorval uit dien leeftijd , en doet dit met al die waarheids-
liefde. welke hem zoo bijzonder eigen was, en die men ook in
hetgene hij verhaalt duidelijk kan bespeuren. Hij stelde deze
aantcekeningen ter neder in eenen ouderdom \ welke hem in
staat stelde on» over de goede en kwade gevolgen zijner vroe-
gere handelingen te oordeelen. Meermalen deden deze herin-
neringen hem over vroegere verkeerdheden schaamrood worden;
dikwijls kostten zij hem tranen ~ doch overal vond hij de
sporen eener wijze en onnaspeurlijke Voorzienigheid, die hem
meer en meer in dez-e waarheid bevestigden, dai deugd voor^
namelijk door tegenspoeden geleerd wordt.
Wij hebben geene vrijheid mans waren naan\ te noemen ;
en dit doet ook niets ter zake, want waarheid is en blijft toch
altijd waarheid , hetzij ons die de arme en geringe of de rijke
en aanzienlijke leert. Arm en rijk zijn toch twee betrekkelijke
denkbeelden, die zeer wel in éénen persoon te vereenigen
zijn: want menig rijke bezit bij aanzienlijke goederen een
ledig hoofd en een bedorven hart, terwijl menigen arme, bij
het gemis der noodzakelijkste goederen, een gezond verstand
en een voortreffelijk hart te beurt viel. Tot deze laatsten
bclioorde onze arme Jakob. Waarom wij hem juist den