Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
aan c/eiaa^/^ ucci/eg/ónd fei -
'e^e/^f^/ie uocifge/iend
^-maZ/, naaies/^en (/aaiae/ e/éif'
je^n aan even een uoeeo'^e cc^a^n
^uteen /oe ^e JcAij^nen
VOORSPOED MIJNER OUDERS.
Van dien avond af, toen mijne ouders zoo merk-
baar de hulp der Voorzieingheid mogten ondervin-
den , namen, — zoo als ik reeds met een enkel
woord gezegd heb — hunne omstandigheden eenen
gunstigen keer. Niet alleen door de ondersteuning
van dien weldadigen heer, rnaar voornamelijk door
zijne aanbeveling, werd mijn vader meer en meer
als een bekwaam en eerlijk werkmaj» bekend, en
bekwam daardoor meer werk dan hij af kon. Hg
moest verscheidene knechts in het werk stellen,
die, door zijn voorbeeld geleid, zich zeer bevlij-
tigden, waardoor" dan ook mijne ouders weldra
boven allen kommer verheven waren.
Zulk eenen gelukkigen ommekeer hadden mijne
ouders niet durven verwachten. Intusscben toonden
zg zich dezen voorspoed dubbel waardig, en han-
delden in dezen staat geheel anders dan men dikwijls
van menschen ziet, die uit de diepste armoede
tot meer onbekrompene omstandigheden geraken.