Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
aO
ouders eeniget^vnate aan det*geiaiee voortee^
henen schenen te gelooren. Met sp\jt
det^haïne »eet*, dat ih hen eens , schoon ott-
tioorbedachteltjh ^ indexe tneetUng
heh , — tsooals ih u stal rerhalen.
Men verkocht in mijne jcngd eene soort van glaas-
jes, (Ue niet zeker geestrijk vocht gevuUl waren.
Wanneer men deze glaasjes in het vnnr leide, dan
sprongen zij met eenen hevigen slag van elkan-
der, waarom zij dan ook knapglaasjes genoemd wer-
den. Zulke glaasjes, waarvan wij echter de uitwer-
king niet gehoord hadden, kwamen ons zeer aardig
voor; menigeen had daarmede*een grap gehad, zoo-
als men het noemt, en wij waren dus zeer nieuws-
gierig om van zulke glaasjes eens eene proel' Ie
nemen.
Ik kwam mei mijnen ])roeder overeen om eenige van
die glaasjes te koopen, en dezelve te huis in het vuur
te werpen, om eens Ie zien, wat daaro[» zoude vol-
gen. Wij deden zooals wij afgesjjroken hadden , en
ik wuerp de glaasjes heimelijk in het vuur, in het-
zelfde vertrek, waarin wij gewoon waren huis te
houden. Met uitgestrekt verlangen wachtten wij den
uitslag af, doch er gebeurde niets. Waarschijnlijk was
er te weinig vuur aan den haard om het uitwerksel
dadelijk voort te hrengen, schoon wij dit gebrek aan
de glaasjes zelve toeschreven. Met spijt over deze
teleurstelling, plaatsten wij ons aan latei hij onze
ouders, vermaakten ons met eenig spel, en dachten
niet meer aan de glaasjes, loen er, na verloop van
eenige uren, in het vuur eene uitbarsting gehoord
werd, zoo hevig, dat w4j zeiven daarvan ontstelden.