Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
■was ik reeds aan de deur genaderd, en zou voorzeker het
bevel mijner ouders overtreden hebben, indien het gesteen
niet onafgebroken ware voortgegaan, waardoor ik dan ook de
oorzaak mijner ontsteltenis ontdekte. Dit aanhoudend gesteen
was niet anders dan het razen van het water, dat in eenen
ketel over het vuur hing. Eerst had dit geluid zicli bij tussehen-
poozen doen hooren , waardoor het dan ook de grootste over-
eenkomst had met het afgebroken zuchten van een mensch
Ware ik in alle deze gevallen minder door schrik verbijsterd
geweest, dan had ik mij dadelijk weg gemaakt; de oorzaak
dezer verschijnselen was mij onbekend gebleven, en ik zou,
zelfs in meer gevorderde jaren, staande gehouden hebben, dat
er spoken zijn, en dat zij mij zelfs verschenen waren.
VOORTEEKENS.
Uit dexe mucht naav het wondet'bufe, en
het geloof aan apoTten, ontstaat ooU het
ongegronde geloof aan duistefe Koofteehens,
die den dood van ietnand moeten voorspel-
len. Welle verhantl is er toch tusschen het
brehen van een spiegel, het huilen van een
hond , het hloppend gelttid van een. houttor-
retje, en dergelijlse verschijnselen meer, en
iemands sterf wtr t God heeft, om tcijste re-
denen , voor ons de toeliomst verborgen ge-
houden, Vond xijne wysheid noodig om ons
met de toeliomst behend te malten , dan aou
dit door ondubbelminnige teeltenen geschie-
den , en niet door sullee, als u)ij hiervoren
genoemd hebben.
Eerst in rijperen leeftijd heb ih het dvcasie
van dergelifh geloof leeren inzien, wellt
geloof m(f langer bijgebleven is dan dat aan
spoken. Waarschijnlijh heeft dit een blij-
vender indruhop mij gemaaht, omdat mijne