Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
fitj bag/ flfbaar gelucc^t. Cncn ift op ïjet
portaal gclinnini luaö / ïucrli ift ban fcririft
al^ aan^ ben granb'' gcnagcïb. <JHcn licc=
fcïirififeElp jltiart monflErniEtlnirigc oogcn
$at mij aan tc ftarcn/ cn fcïiccn np mijne
nabcring tc luacljtcn/ nm mij tc berfTinbcn.
Eijnc ucigcn üranbbcn aï^ iinicn bnnrjS / cn
Sfin muiflual toijb gcapcnb. Ccrug tcficc=
ren toaé mij niet mngcïiji!/ ïuant'ili Tjab
fiijna alle fiefef berinrcn. (Êcn angflige
fclircculu nntgfipte mij / cn Ijicrop hluam
men ban linben met licijt mij te Ijulp. oEn
Inat 5ag ih nu? — €cn emmer / ïuaarban
ijct iiscrcn flengfcl gfab gefcfiiuirb lua|.
ï5ct ïiclit In een tegenabcrjlaanb Fiiil^ ïjab
öciar fict bcnfter eenige licr]tfl:ralen np Fict
ijcngfcl gclUDrpen; bc5c berliclitc plaatfen
bcrtonnbcn jii^tj ccm'gcrmatc al| bc Dtigen
ban bieren /'bic in Ijet bnnher ïicljten; —
ijct nberigc ïjab mijne bcröecfbing baarbij
bcrbictjt.
Eens was ik, op eenen avond, geheel alleen. Mijne ouders
waren uit, en mijn broêr en mijne zusjes bevonden zich reeds
te bed. De komst mijner ouders afwachtende, hield ik mij in
alle stilte met het uitknippen van prentjes bezig. Eensklaps
hoor ik een gesteen, even a s dat van iemand, die zware pijn
lijdt. Ik luister. Het was stil. Weder dergelijk gesteen, en ua
eene korte tussclienpoozing al weder. Het was in het vertrek.
Waar, kon ik niet duidelijk onderscheiden, doch het was niet
verre van mij. Het gesteen liet zich met kleine tusschenpoozen
hooren. Mijn angst vermeerderde met elke miniiut. Ik stond
op, plaatste mij in het midden van het vertrek, in de grootste
onzekerheid, wat ik zou aanvangen. Mij op straat begeven
durfde ik niet, omdat mij dit streng verboden was. Intusschen