Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
5i>
dat ik dikwijls bij zulke verhalen , waarnaar ik met
open mond luisterde, van angst heb zitten zvveeien ,
terwijl ik angstvallig om mij en onder de tafel keek,
of er ook van die leelijke spoken aan ons gezelschap
deelnamen. Welke gevolgen dit voor mij had, kunt
gij ligt raden. Ik ciurlde bijna nooii alleen zijn, en
vooral niet in donker mij ergens heen begeven , terwijl
hel minste geritsel mij bijna van schrik deed verstij-
ven. Kort na het aanhooren van zulke verhalen kon
men mij niet van mijne plaats krijgen; en moest ik
des avonds voor mijne ouders eene boodschap doen,
dan had ik allerlei legenbedenkingen, waardoor het
den schijn had. alsof ik mijnen ouders niet wilde
gehoorzamen. Moest ik gehoorzamen, dan liep ik , als-
of een geheel leger van spoken mij op de hielen zat,
waardoor ik dati ook dikwijls bijna ademloos weder
le huis kwam. Dat dit alles voor mijne gezondheid
niet nadeelii^er geweest is, heeft mij naderhand dik-
wijls verwonderd.
Toen ik ouder werd , zag ik duidelijk, hoe dwaas
en verkeerd mijne vrees was, en lachte zelfs dikwijls
om mijne kinderachtige begrippen ; doch ik had nut-
teloos menigmaal eenen onbeschrijfelijken angst door-
gestaan , en menig spook tot mijne beschaming leeren
kennen, dat mij voorzeker geene vrees zoude aan-
gejaagd hebhen , indien mijne hersenen niet met spo-
kerijen waren opgevuld geweest.
Ik moet u eens eenige van die spoken doen ken-
nen , die mij ontmoet zijn.
Eens op eenen avond, nadat ik eenen geruimen
tijd, ziveetende van angst, naar verscheidene
spookver lelling en had zitten luisteren , kwam ik te
huis — tcanl dergelijk nieuws hoorde ik bij een
onzer buren — en werd door mijne moeder met
eene boodschap belast. Ik gehoorzaamde zeer lang-
zaam, doch liep op straat als een haas. Eiken
donkeren hoek trachite ik te vermijden; elk schijn-