Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
Mijn vader. Er is Ihans weinig le werken, en
builendien maakt de koude het ook nioeijelijk.
De heer. Dat wil ik zeer wel gelooven — hel is
verschrikkelijk koud; en wat is alles duur!
Mijne moej)eh. Dat is het, Mijnheer! dal onder-
vinden wij het hest. Als men een groot huishouden
heeft, en er w^ordt weinig verdiend. •—
Mijn vader. [Die haar in de rede vieL) 311jnheer
zal zeker de schoenen gaarne spoedig Avillen hehhen?
De heer. O ja, hoe eer hoe liever. Maar, Moeder-
tje! zijn dit uwe kinderen?
Mijne moeder. Ja, .Mijnheer! — kinderen! staal eens
op, foei! gij moet zoo niet van de koude welen.
De heer. Zijl gij koud, kinderljes! komt eens hier!
{Tegen mij.) Helpt gij uwen vader al in zijn hand-
werk ?
Ik. Ja, Jlijnheer! ik doe boodschappen voor mijnen
vader, en voor mijne moeder ook, niet waar, lieve
moeder ?
De heer. Dan zijl gij een brave jongen. En gij,
kleine! [tegen mijn broertje.) Werkt gij ook al voor
vader!
Mijn broertjk. Neen, ik ben nog te klein — maar
als ik groot ben en geen honger heb, en niet koud
ben, dan zal ik voor vader en moeder werken, maar
dan moei het niet koud zijn, en dan moet ik geen
honger hebben.
De heer. Hebt gij dan nu honger?
Mijn broertje. O, ik heb zulk een honger, — en
ik ben zoo koud — zoo koud! —
Mijn zusje. Ik ook honger heb.
Mijn vader. Stil toch, kinderen! Schaamt gij u
niet, Mijnheer zoo lastig te vallen?
De heer. Weest maar tevreden, lieve kinderen!
uwe moeder zal u wel eene boterham geven.
Mijn broertje. Mijne moeder heeft geen brood, eu