Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
berispelijk gedrag begon mij le berouwen, xvanlikwas
niet verhard genoeg om ongevoelig ie zijn voor het leed
mijner ouders. Had men mij amlermaal genoodigd, ik
was dadelijk gereed geweest; doch dit deed men niet —
en zelf ie vragen, dit ware voor mij ie vernederend ge-
weest. Ik l)leef dus stilzwijgend aanschouwer van dit too-
iieel, terwijl mijn geweien mij de bitterste venvijtendeed.
Mei verlangen zag ik het einde le gemoet, staarde op den
schotel naar hei overschot cn verwachtte, dat men mij dit
toch zou aanbieden; doch dit gebeurde niet. Toen de maal-
tijd geëindigd was, werd het overschot weggezet, en
ieder ging aan zijne bezigheden. Stilzwijgend verwijderde
ik mij ook, maar met een gemoed, dai door berouw ver-
scheurd iverd.
Toen het des avonds etenstijd was, plaatste ik mij aan
tafel. Met tranen in de oogen beschouwde mijne moeder
mij, en zeide: ik durf u geen eten aanineden, want wij
hebben niet dan droog roggehrood. Ik antwoordde slechts
door tranen, doch het waren tranen van opregt berouw.
-^a/^^/ff^e-tAa/^eenen
^z^ t/eétw^enj t^^^e^i e^en -
ne ^^jtaéen ^een^end ^^
iA^eede^uan een ^a^éi^en ^laaé