Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
BERIGT VOOR ÜEN ZESDEN DRUK.
Gaarne heb ik op verzoek van ilen uilgever mij
belast met het bezorgen van den zesden druk van
anslijn's Arme Jak ob, een der roortrefj'elijksie
leesboeken, die wij voor de hoogste klasse onzer lagere
scholen bezitten; een van die zeldzame boeken, welke
voortdurend nieuw en aantrekkelijk blijven en voor de
zedelijke vorming der jeugd onberekenbaar veel nut
slichten.
Veranderingen van eenig belang heb ik niet gemaakt.
Alleen heb ik eene kleine vergissing van den Armen
Jakoli hersteld, die in de vorige drukken onopgemerkt
was gebleven: eerst heeft hij verhaald, dal zijn zakgeld
nooit anders dan uil koperen munt bestond, terwijl
hij er dadelijk op laat volgen, dal hij wekelijks een
dubbeltje zakgeld ontving. Een van beide kan toch
maar waar wezen.
Hier en daar zijn de zinnen eenigzins veranderd
om de dezelve's te vermijden, waarvan de Schrij-
ver zich nog al diktvijls bedient, en die men tegen-
woordig alleen in de hoogste noodzakelijkheid duldt.
Moge ook deze zesde druk met zooveel belangstelling
als de vijf vorige ontvangen worden.
Legden, ,1. A. van Dijk.