Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
spreken , len einde zoo mijn eigen hoofd te kunnen
volgen. Mishikle dit — en dal gebeurde altijd —
dan begon ik te huilen, te dwingen, mijn hoofd
te loonen, doch alles vruchteloos, want mijne ouders
Helen zich nooit door eenige middelen van dezen
aard overhalen om hun eens gegeven bevel weder
in te trekken. Ik wist dit alles zeer wel, en ech-
ter beproefde ik het telkens op nieuw om hen, door
deze pogingen, naar mijne hand te stellen. Had
ik ivillen begrijpen , dat mijne ouders wijzer waren
en meer ondervinding hadden: dat de zucht tot
mijn welzijn hun geheel gedrag regelde ; dat zij mij
daarom nooit iets geboden of verboden dan hetgene
tot mijn geluk moest dienen , en dat het de pligt
van een kind is te gehoorzamen, dan had ik mij
wijzer gedragen — doch dit wilde ik niet begrij-
pen en vandaar, dat ik mij menigmaal verbeeldde,
dat ik onbillijk of op eene onverstandige wijze
behandeld werd. Ik moet u van deze verkeerdheid
eenige kleine staaltjes verhalen.
Eens bekroop mij k^Ic lust om een nieuwen tol te
koopen. Geld hiertoe had ik niet. Wal nu ledoen?
Mijnen vader daarom te verzoeken, dat zou vruch-
teloos geweest zijn, want hij zou gezegd hebben,
dat ik daarvoor slechts mijne duiten te besparen had.
Mij lot mijne moeder te wenden, dit docht mij zoude
beter zijn. Ik wachtte daartoe de gelegenheid af,
dal mijn vader uit was, en" begon mijn verzoek met
te zeggen, dat ik gaarne een nieuwen lol had; dat
het mij nu aan geld ontbrak, maar dat ik bet haar