Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
Tvanen zich reeds wijs , ja , wijzer te wezen dan
hunne ouders of andere personen van meer jaren,
en rekenen zich daarom van de moeite ontslagen
om hun oordeel op te scherpen, en hun versland
met nutte kundigheden te verrijken: want het-
gene men reeds bezit, behoeft men niet elders te
zoeken. Inlusschen heeft deze waanwijsheid dik-
wijls de nadeeligste gevolgen. Ik spreek hier by
ondervinding, omdat ik als kind ook met die
kwaal besmet was. Nadeelig, zeg ik, omdat men,
in de verbeelding, dat men verstandiger is dan
personen van jaren en ondervinding, niet zelden
tot ongehoorzaamheid verleid wordt, of eens anders
daden , naar ons bekrompen doorzigt, geheel ver-
keerd, ja zelfs ongunstig beoordeelt. Hel is toch
kinderen niet mogelijk, allijd de reden na te gaan,
waarom andere personen hun iels gebieden of ver-
bieden. Dikwijls strijdt dit gebod of verbod te
eenenmale met hunne neiging; zij raadplegen alleen
hunne begeerte, en nu is het geen wonder, dat,
volgens hun bekrompen begrip, menig gebod of
verbod hun hoogst onbillijk moet voorkomen.
Ik bdhoorde niet tot die kinderen , irelke zich
aan opzettelijke ongehoorzaamheid schuldig maken,
en was buitoidien te wel van die goede gezindheid
mijner anders overtuigd om een oogenblik aan hunne
welmeenende bedoeling ie twijfelen , en echter kwam
hei mij dikwijls voor, als of ik hel beier wist.
Somtijds waagde ik het 07n hen sioni tegen te