Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
En bE5E finart liEtniEErbErbE öij pt bEnft^
üEElb / bat liï tijang bnnr mijnE onïiE?;nnnEn=
iÏEib/ niiinEmibErl np m'Eulit üEbroEfb / En
toaacfEliijnlp ban r]Et nnnblgc luubfEl öe=
ronfb pab. CranEn ban üErniilu ÖElintïiti'g^
bEu niijnE taanriEn; bE flaap nntblnab niy/
En bE trEun'riE ijEtinnErins ban TiEtgEnE
gEÖEiirb toa|/bEuniEutobE5iEïj tElfiEn^ bjEbEt
boor niijnEn gEE^t. €i'nhEÏp foaagbE ïft
f\tt/ <ïI5ïib nni "bErgEbing En'tinbEi'fÏEum'ng
tE fmEcftEn/ En bit fiEnioÉbigbE mij. Jl^Et ïjEt
ontnanftElliaar bnnrnEniEn/ bnurtaan Iie=
rjDEbsaniEr tE sijn/ fl^uiniErbE ili in/ Ennnt=
toaahtE broEgtiibig. ïÊtabElfjlt fiEgaf ift mij...
tnt nnjnE gEÜEfbE nnbEr^; brr^EliErbE ijEn"
nogniaall ban niïjnE DiifcQuIb/ ban mijn
ïjartEÏiih fiEruntu / En ban nnjn Etnftig
fiEflnit nni ijnn bnortaan gEEnE tEbEn tot
broEftïEib niEEf tE gEbEn.
EIGENWAAN.
Het versland komt niet voor de jaren, zegt liet
spreekwoord, en men voegt daarbij: liet komt ook
niet met de jaren , wanneer men niet vroeg be-
gint met het te oefenen. Deze laatste waarheid ,
zou men zeggen , moest elk jong nienscb aanspo-
ren om zich vlijtig te oefenen , en echter ziet men
dikwijls het tegendeel. Wat mag toch de reden
van dit verschijnsel wezen? Vele jonge lieden