Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
Ik. Waarom kunt gij mij niel gelooven ? Ik heb u
immers beloofd, dat ik nooit weder zou snoepen?
Mijn Vader. Waarom ik u niet kan gelooven ? Om-
dat gij ons eens misleid hebt. Uwe belofte van be-
terschap tel ik niet veel — gij zult dit eerst met de
daad moeten bewijzen.
Ik. Ik heb waarlijk geene schuld.
Mijn Vader. Het "is mogelijk, doch ik twijfel. Valt
u dit hard? het spijt mij; maar gij hebt dit aan u
zelven te wijlen. Wanneer men eenmaal het vertrou-
wen verloren heeft, is dit verlies niet gemakkelijk
weder te herstellen. Intusschen hebt gij door uwe
achteloosheid ons in p;roole verlegenheid gebragt. Wij
hebben op dezen oogenblik geen geld; al wat wij
hadden, hebben wij u mede gegeven, en het brood,
dat gij daarvoor koopen moest, was naauwelijks toe-
reikend geweest om ons dezen avond allen te voeden.
Wat zullen wij nu doen? Moeten uw broertje en uwe
zusjes om u honger lijden ? Dit kunt gij niel ver-
gen. — Wij hebben ook geen eten voor u.
ïficriiiEtic ïucrti ift naar ficb gesnnbeiu
ï^0t fli tE iiiacbc lua^/ ftan ilï iiict ftefcïiiMj^
btn/ £11 ptip ntili/ bat gccii iilutr öcrgt^
lijlic nnaan0cnainc QEtoaarlunrtiingcn gaf
nnbtrlniibEn. «^iifcrjiilbig lua^ ift/ iuct
toaar/ aan bt baab / luaaraan inijn babcr
iinj fdiiitbig toaanbc; bncri niiinc onacijt^
SaamljEib lua^ niet tt bcrfcgooiiEii. ï^at
niEii mg bErbacflt ijitlb / bit ïua| iiiyiiE
EittEnE fcgulb; ift pb baartöE allE rEbEn
3É"(tEliEn/ Eii ftnn bu| nod iiiEiiiaub ban mg
StfltEii al^ bE ciDtsaaft tJEfcrjaiitoEU. ^it laatftE
UEtsaEgttE nitiijifcl)En mijuE fmart ulEt;