Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
rouw. Er is geen schat, die tegen een onbevlekt geweten kan opwe-
gen. Geef het dubbeltje terug.
I k. Maar als ik het terug geef, dan ben ik het ook kwijt.
Het Geweten. Dan kwijt gij u van uw pügt. Gij kunt bet ook
niet behouden, want het is het uwe niet. — Geef het terug —
haast u!
Ik. Zoo haastig niet. Laat ik mij nog eens bedenken.
Het Geweten. Neen, geen oogenblik beraad. Geef het terug.
Ik. Nu, ik zal het in deze of de volgende week den winkelier
terug geven.
Het Geweten. Gij tracht u met uitvlugten te behelpen. Als
het u zoo veel kost dit dubbeltje terug te geven , houd het dan ,
maar denk aan den vorigen stuiver, en vergeet daarbij niet, hoe
veel smart u die veroorzaakt heeft. Wilt gij u nu weder aan derge-
lijke hartverscheurende gewaarwordingen bloot geven? — De straf
volgt op de misdaad. Ik zwijg niet. Ik zal u gedurig doen hooren :
gij hebt op eene onregtmatige wijze het eigendom van een ander be-
houden ; ik heb u daarvoor gewaarschuwd, doch gij hebt naar mij
niet willen luisteren — uwe verantwoording bij God zal zwaar zijn.
Och! keer nog terug, het is nog tijd. Geef het terug, en stel de
rust van uw gemoed boven de grootste schatten. Aarzel niet — geef
het terug.
Ik. (Gereed om in huis te gaan). Neen, ik wil geen dief zijn — ik
geef het terug.
OSaaulüEïp^ öaö ift dit ge5cab / of m ftnnö ttzH üooc mijne
moeder / en bcröaaïbe Dnar/ öat ïje lumftcïiec mij ecu öufiUcï-
ï\t te üeeï gcgcüeii ïjaö. ^ij öese tooriacn tun# öct / of
mij/ 300 flï^ men öegt/ een paß ban öct öart üicï. çt-
üoeïbe un ïjcnocgEn / öat iß boot rrecnc fcgatten 5011 gcruilb
ÖeWien / m öat in niij ï^tt üefïuit üeueftigbc om üoottaan tn
aïïeê mijn jelocten tc raabpicgen en te boigen.
Mijne Moeder, l^cht gij in ben luinfiel niet gezien / bat bc
Itjinßeliec u een buüüeïtje tc Ueeï gaf?