Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
rijnen misslag mogt ontdekken, en deed dit, tot ik mij verre ge-
noeg van den winkel verwijderd waande. Nu ging ik langza-
mer, berekende mijnen rijkdom, en hoe ik dien zou be-
steden. Intusscben zag het er toch in mijn binnenste niet zoo
rustig uit. Het was aau den eenen kant alsof eene onzigtbare
magt mij terughield van eene misdaad, die ik wilde bedrijven..
Aan den anderen kant, verzette mijne begeerte, en vooral
mijn snoeplust, zich tegen deze waarschuwing, en poogde mij
te overtuigen, dat ik gerustelijk dit dubbeltje als mijn eigen-
dom kon beschouwen. Ik aarzelde, werd onrustig, en wist niet
welk besluit te nemen. Luid deed zich aan de eene zijde de
stem van miju geweten hooren , niet minder hevig verzette
zich mijne begeerte aau de andere zijde daartegen, en zoo
bereikte ik mijne woning. Ik bleef voor de deur staan — ik
moest kiezen, en de stem van mijn geweten zegepraalde.
Welke waarschuwingen ik gedurende de verzoeking door mijn
geweten ontving, en welke tegen beden kingen miju snoeplust
maakte, weet ik u niet beter te zeggen, dan door beide als-
twee sprekende personen in te voeren. Door Ik versta men
hier mijn snoeplust, en door het Geweten, dit stem , welke wiji
in ons binnenste ontwaren.
1 k. Dat id een gelukkige nvond !
Het Geweten. Een gehikkïge avond? Hoe zoo?
Ik. Wel, heb ik niet een dubbeltje te veel ontvangen?
Het Geweten. Ja, dat hebt gij. Maar wat wil dat zeggen?
I k. Dat wil zeggen, dat ik nu een dubbeltje bezit — dat ik het
gekregen heb, dat ik daarvoor nu iets Jekkers kan koopen , dat.....
Het Geweten. Gekrogcn?
Ik. Ja, gekresien. ik heb er immers niet om gevrnagd? Ik heb
het immers niet weggenomen ?
Het G e XV e t e 11. Is het u gegeven ?
Ik. Neen! maar de winkelier had beter op zijne xaken moeten
passen.
Het Geweten. Gegeven is het u niet; n behoort het niet;
Qwen ouders behoort het niet: wiens eigendom is het dan?
ik. Wel vau den winkelier; — maar ik zeg het uog eens, hi)