Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
van elke goede daad ondervinden, onopmerkzaam ge-
nieten? — Zeker is het, dat wij niel genoeg naar
die stem luisteren, anders zouden wij van menig
kwaad terug gehouden en tot njenig goed aange-
spoord worden. Wij zijn zoo gereed te vragen,
wanneer wij voornemens zijn iels le doen: wal zal
deze of gene daarvan zeggen? Doch wij vergelen
doorgaans te vragen: is het heiamelijk? Kunnen wij
het voor God verantwoorden ? AVat zegt ons gewe-
ten? ach! dat wij dit laalsle nimn)er vergalen! Het
oordeel der menschen kan feilen, doch ons geweten
bedriegt ons nooit — en kan ons ook niet bedrie-
gen, wanneer wij er slechts naar willen hooren,
want God heefl die waarschuwende slem in ons ge-
legd om ons van hel kwade af le houden en tot het
goede aan te sporen.
Het strekt mij lot innige blijdschap, dal ik reeds
vroeg mogl leeren mijn geweien bij voorkomemie
gelegenheden te raadplegen — en nimmer heb ik
mij ilaardoor bedrogen gevonden. Het verhaal van
een enkel geval, hiertoe betrekkelijk, zal genoeg zijn
om mijn gezegde le staven.
Ik heb reeds gezegd in welke bekrornpene (nnsian-
digheden mijne ouders verkeerden. Eenige vreemde
hulp in het huishouden had mijne moeder niet. De
boodschappen, die daarvom' te verrigten waren, moest
mijne moeder zelve doen, of die door ons laten doen.
Meestal was ik, als de oudste, met die taak belast,
en deed het ook gewillig, schoon niet zonder verplegen-
heid. Somtijds verbeeldde ik mij, dat het doen van bood-
schappen voor het huishouden de zaak van meisjes
was , en dat hel een jongen tot schande verstrekte zich
daarmede te bemoeijen. Dikwijls schaamde ik mij om