Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
Toen wij alleen waren, herhaalde mijn vader de
vraag: waar hebt gij dat geld gelaten? En wat
was het antwoord? — Ik heb het versnoept. Hier
paarde ik dus de logen met den diefstal. Ja , zoo
gaat het, jonge lezer! wanneer men eenmaal een
stap op den iveg der ondeugd gedaan heeft, dan
volgt spoedig eene tweede schrede — men wachte
zich dus voor den eersten stap. Het oogmerk,
waarmede-, ik mij van dien stuiver meester ge-
maakt had , durfde ik niet zeggen. Had ik de waar-
heid beleden, dan had ik dadelijk het geld moeten
terug vragen-, ik had mij in gevaar gebragt om
de achting mijner speelyenooten te verliezen; mijn
vader had hen welligt verdacht als deelgenooten
van mijn kwaad; hij had mij alle verkeer met hen
ontzegd, en ik zou daardoor in het vervolg van
vele genoegens verstoken zijn. Dit offer was mij
niet mogelijk, en ik wilde hen ook geenszins in
verdenking brengen , naardien zij geheel on-
schuldig waren. Ik loog om het eerste kwaad te
dekken — en stapelde dus de eene logen op de
andere bij het verder onderzoek, waaraan ik het
geld besteed had. Ik staafde dus door mijn gedrag
de waarheid van het zeggen.- die zicii eens van
eene logen bedient, is naderhand in de noodzakelijk-
heid om er meer bij le voegen, enkel om aan de
eerste den schijn van waarheid te geven.
Na het ernstigst onderzoek, waarbi] mijn vader
niet scheen te bemerken, dat ik hem! door logen-t
misleidde, omdat ik anders gewoon was in alle
opregtheid de waarheid te zeggen, werd ik stren-
gelijk gekastijd. Mijn vader was daarbij zeer aan-
gedaan , en dit vermeerderde nog mijne smart;
want hoe verkeerd of onbezonnen tk ook mögt
handelen, ik had echter mijne ouders hartelijk
lief, en heb hun nooit opzettelijk eenig verdriet
veroorzaakt. Wat mijn vader hierbij zeide , kan ik
u niet zeggen, icant ik was door schaamte en be-
rouw geheel buiten mij zeiven. Zoo veel kan ik