Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
gekend hadden. Ik beloofde dan den stuwer in den loop der week
ie bezorgen^ naardien het spel vóór den volgenden Zondag moest
gekocht worden.
J^ïct 300 Ivcïtctjrrbrn anbcr^/ ütran ift tïjan^ ijct ijc^
5eïfc!)fljj. iSclftïrrluijt ftUiclöc mij. Wmt iït fpaarsamrr gclurc^t/
en ijabbc iü bc ncrmaningcn mijn^ üabrr^ tjcljoor gcgcücii/
ban 5on iU tljan^ bc ticfcïjamcnbc ticïicntcnié antlurïicn ïjcüDrn/
bat iü geen grïb öab. Jf5ict bat iü luil 5cïï5cn/ bat n in bc5C
ücïtcntcm^ 0^1 siclj 5ciüc irt| ürfcöamrnb^ ijclcgni luap; maarbc
onrsaaft lua^ Ijct/ bic nuj brcb tiïnscn. 5Can bc5c ftmörrcii
ren iluiUrr ter ïern te Uragcu/ bit burfbc i\t niet; ijicetpc üesat
m tc ijceï rcrsucijt. ï}ot bcrifeerb bcnfit en öanbeïtincn biinuijïg.
^ft rrVicnbc ïjet ijerncberenb/ ren i^uiber ter leen tc üragcn en
iü acljttc ïjet niet Deneben nïijnc luaarbe om mijn geïb aan aï-
ïrtlci üciiselingcn tc UcrfpiUen!
ï)oc nu reu t^uibcr meeftcr te luorbrn r ïl>it Itia^ inbcrbaab
rcne mocijclijüc 5aaü. .lïiijncn üabrr baaroni te üersoeüen / bit
burfbe iü niet te luaijen. I)ij 30U mijn Ueröocü ooü afrteflagcn
JjeüUen/ luant ïjoe toegeurnb giJ aubcr^ ooü lua?/ luamieer ijij
üegreejj/ bat \jtt niet Uoorörelig luaji / baa üïeef ijij ftanbbaftig
nlïe Ijeben luritjeren. ï^ij 5011 tot miJ jesnjtb ijeüUrn: „ iü ijcü
tt niet^ teijen/ bat gy ren flmuec tot ulu ijenaegen ücileebt/
maar gij öabt bit uit ulu saügcïb moeten limbnu ïiiint gy bit
lui niet/ ban Ijeüt gij bit aan iitoc eigene Uerücerbijeiü te luij-
ten: gy mtiogt ban ooü 5eïr bc ftraf'baarüoor bcagcn. .tCiort
gij Ijiertioor een groot genoegen nugïfen — gij üimt aan niemanti
ban aan u ^mtn baaruan bc fcijulb gcUen." T>ergeïp antluoorb
lion iü UcrUiacïjtcn / en baarom 5liieeg iü. .tUijne mocbcr baarom
te ucr^orüen — bit oprnbc mij geen gunftigrr tiooruitsigt / Uiant
myne onber^ jjanbelbcn öeer rrnilrmmig; rn mijnc moebcr sou
brrgciijU ürröoeü niet ingcUnlligb ijcüücn / jonöer üoorüenni^
ban mijnen Uabcr.