Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
iicbüEii l!iint. Eon lang gij bcjE Icf niet
fii flcjljt iiEEnit/ 5u{t 50 linl! niEtbcrgEnatgti
SÖn. im) Ecnö: Ineift gcnnt IjEöt gij
tucfi bau biE bingcii / tuaarnaäc gij Ecröt 500
liurig bcrfangb i]Etit r jßaaiiluElgftl $lEt gij
II in fiet ücjit baarban/ nf litt 50a gecc ^z»
lucnfcfttE/ luaauaan gij allc^ sanbt o}jgE0f^
fcrb l)cfiüen/ toorbt ter sijbc gclcgb om
iiüJE öegccrtc lucbct naac aiibcrc bingcii
iiit tt flrclflitn. E0O Iccft gij in licflEiibige
0nru;§t Ell 0ntEbrEbEn!iEib/ EH üErßittErt u
Ell 0ii| fjEt fEliEii. <!Hii ÖDE groot 5ijn iiiEt
bE gElinrEii/ luaaraaii gij 11/ tO0C l]Et 110!=^
gEirbE5Er bEtbErfElijfeE nEignig/fii00t flElt.
i?0E ligt ftiiiit gij tot ongEOortoofbE iinb=
bElEH UlUE tDElllugt llElllEll 0111 IllüE lUEll^
fcflEll \jEt\Jlllb tE f^fEllt"
ll^ijii üabEC fiab gElijft/ 500 all uit gct
IjoIgEiibE liUjfit.
Hoe gevaarlijk het is, wanneer men zijue begeerten geen
perk weet te stellen, en hoe ligt men ter bevredieing van
zijne lusten tot ongeoorloofde en verderfelijke middelen zijne
toevlugt neemt, moest ik, helaas! spoedig ondervinden. Ik
moet dit geval in zijn geheelen zameniiaiig verbalen, hoe be-
schamend dit ook voor mij zij,—bet strakke tot waarschuwing.
Mijne ouders, die mij gaarne alle onscliadelijke uitspanningen
vergunden , als zij slechts konden , stonden fliij ook toe met p-
dere kinderen te verkeeren. jSiet met allen , want zoo véïre ^ng
hunne toegevendheid niet, maar alleen met brave kinderend Ook
had ik geene vrijheid om op straat te spelen, omdat zij wel wisten
hoe ligt men daardoor tot eenig kwaad verleid wordt, waar-
aan men onder behoorlijk opzigt anders niet zou gedacht hebben.