Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
genlijk is diegene het minst afliankelijk, welke zich
niet door zijne driften laat l)esliiren.
Dikwijls heh ik gewenschl rijk te zijn, doch het
])leef l)ij den wensch, en dat was zeer gelukkig:
want wat zou er dan van mij geworden zijn, indien
ik vermogen had gehad om elke begeerte te bevre-
digen ?
Hoe groot mijn snoeplust ook Avas, niet minder
grool was mijne begeerte naar andere dingen. De
wensch naar eenig sliik speelgoed werkte even sterk
bij mij als die naar eenige lekkernij: en deze ver-
keerdheid heelt mij vele onaangenaamheden veroor-
zaakt. Een lol, eenige knikkers of ander dergelijk
sj)eelgoed, waren voor mij dingen van hel grootste
belang, en hel was als of hel geluk 'Viiijns levens
daaraan verbonden was. Ware ik rijk geweest,
waarschijnlijk had ik een geheel magazijn van der-
gelijke dingen aangelegd.
JBijn babtr 535 met fniart/ Tinc sccr ïft
aan Ecnt neiging tncgaf/ bic bc ongcliih^
feigftt gebnigcn fean iïmiEn/ cn pongbc mij
baarban terug tc lirtngcn. »t^fnngtn?'scibc
Üij/ »3'ft Gcfcïinuto u mtt brocfïjtib cn mebt-
iijbcn. — 3)^at mnct tr ban u lttnrbcn/aï| gij
niet ÏEcrt utot fitgterten tt fitperfirn t iI5aali=
lutlijlil ÖEÖt gij" fict ctnc of gij liicnfi:fjt
lucbcc l)Et anbi:rE; tn ünoi' bit onoptjoubc«
lp tiienfcTiEn naat rittgtne 0ij bihlmjïl niet
btrncijgtn ftunt / bcr^uimt nij batgent tc
toaarberen / luat gij toetheïp öe^ïr. Xeeu
u tocïj bcrgenoegcn niet ïjctgene gij ïjebt/
cn luen^ctj niet naat bingeii/ bie gij niet