Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
üelïtomijenc omètiini)i5ï|c''En mijnet oubttp Ij^öbcn na-
tuurlp orootcn mülorti op ötn itaat mijnec tta^. Ccnigt öuton
hjcliflijn^ allr^/ luat ift ontüliig. Xclilittiiijcn/ of 500gt-
naanibt uctfnaiittingcn / luarcn in onji ö»*^ Uteemb/ luant luij
mocftcn bifiluijli Ijet noobigc Uocbfcl ontDtrcii / of on# met seet
fofictcn fio^t bEöt'Vtn- sjtnot Uan ölcEfcöfjjiJ.ïtn lua§ on? fïccjjt#
UiEiniijt fitfcen in tcnr luecH bctgunb. Mit bcse oniftanbigöE''cn
nu/ Iaat sicfj ocmaftRelijU afltibcn/ luaatom ift mij aan brse
bErbctfElijfit ntiöinj obEtgaf: be sucöt naar Ijct bErbobniE bet-
boEtbe mij.
gfi IjEb mij biUtai)!? bEttoonbECb/ Doe »inbeten ban meet
bermogenbe oitberp onbecftDidiff Ronben aön omtrent binjen/
om mElfte te üEöittEn of tE jEniEtEn ifi alle^ 30U o))[jeofferb
Ijetiüen. JSabetljanb i^ mij bit buibelijlier jjeluotben/ toen iftöij
onberbinbiufl jelEctb Ijab/ bat toij be niEE^tE luaarbe fjecljten
aan bingen / bie iuij moEtcn mi^fEn. I}ab itt allE^ / hiaarnaac
ift nu 300 SEEt IjaatttE/ in rebelijfie mate ftunnen genieten/ ban
Öab luaatfcljijnlijft bit onge|tootb genot ooft bejelfbe onberfcljiï-
Hgljcib boottgefiragt. iCljaiiiS lua^ bit 300 niet; mijn fnaejJlufl:
üEljiclb be obetflanb/ en betmeerbetbe/ naarmate ili öc"
bEr fion üebrebigtn.
Deze vcrachlelijhe neiging maalde, dal ik nooit van
eenige duiten meesler was. Had ik eenig geld — en
dit bestond nooit anders dan in koperen munt, want
zoo lang mijtte duiten te besparen, totdat ik daarvoor
een stuiver of een dubbeltje kon invnsselen, was mij
onmogelijk — dan was het als of het geld in mijnen
zak danste, en ik was niet tevreden voor de laatste
duit aan den man was. — Tevreden, zeg ik — ja,
zoo als men tevreden kan zijn, als men zijn geld ver-
snoept heeft. Het bei-ouw volgde telkens op hel genot,
en naauwelijks had ik mijn geld besteed, of ik ver-
beeldde mij, dat ik het niet wel besleed had, en dat
ik van deze of gene snoeperij meer had kunnen heb-
ben. Dan was ik dubbel onvoldaan over mij zelven ;
doch het hielp niet, en ik werd daardoor niet wijzer.
Hel is waar, dat ik hierdoor leerde, met meer overleg