Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
17

omen e^
'7
^■n a!^ /weec/e / jfeen ï^i^iaac/
n ^ttiOtrc/ /g

SInoeplust is een kwaad, dat ons tot veler-
lei ondeugden verleidt. Die zich daaraan over-
geeft , bederft llgehaam en ziel, en Mordt niet
zelden diep ongelukkig. In mijne jeugd was Ik
ook in geenen deele van dit gebrek vrij te spre-
ken. Waardoor ik mij daartoe liet verleiden,
weet ik zelf niet, maar «Ht weet Ik, dat deze
zucht ntij vele onaangenaamheden veroorzaakt
heeft, meermalen bragt deze neiging mij in ge-
vaar om een dief te worden, maar dank zij
der Toorzienigheid, ik bleef ooii voor dit
kwaad behoed.
Wat ons in het algemeen tot dit kwaad kan
verleiden, is niet moeijelijk op te sporen De
trek naar het verbodene , de zucht om datgene
tc bezitten of te genieten, wat men niet heb-
ben kan, dit zal er wel de voornaamste
oorzaak van zijn. Die wijs wil handelen,
vergenoege zich met zijn deel, en wensche
niet, hetgene hij niet hébben kan. Had Ik dit
vroeger geleerd , dan had ik menige onaan-
genaamheid kunnen ontwijken. Hoe het mij
verder bij het involgen dezer neiging verging,
wil ik u niet verzwijgen.