Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
io
dit ten miUe maken, want sleclu of ver-
„keerd was toch alles nieL
Ik werd door (jeene blijken van goedkeuring noch
eereprijzeu aangemoedigd: hoe kon ik dan lust tot
leeren hebben r' Ook dit is geene verontschuldiging.
Die enkel zijnen pligt betracht met het vooruitzigl
op belooning , is zeer te beklagen. . Wanneer men
uit dit beginsel handelt, hoe dikwijls maakt men
dan eene verkeerde rekening. Hoe dikwijls wordt
het goede verkeerd beoordeeld of niet opgemerkt.
Neen, de overtuiging van ons geweten , dat wij
naar pligt gehandeld hebben , is de streelendste be-
tooning, en elk uiterlijk bewijs van goedkeuring
over ons gedrag, mogen wij als toegift beschouwen.
Mijn onderwijzer behandelde mij niet met zoo veel
belangstelling en liefde als waarmeé men thans de
kinderen behandelt: hoe kon dit mijnen leerlust
opwekken ? Als ik thans over deze zaak bedaarder na-
denk , dan moet ik bekennen , dat dit gebrek nietr
bij mijnen onderwijzer, maar in de toenmalige school-
inrigting lag. Mijn onderwijzer was een braaf man,
die met ijver zijnen pligt wanrnam. Handelde hij
verkeerd of dwaalde hij , dan deed hij dit te goeder
trouw, want men wist en dacht toen niet anders.
Ik zal geene verontschuldiging meer opsporen,
want zelfs de gegrondste doet hier weinig af: ik
was de schuldige.
ik kan van dil onderwerp niel aMappen, zomier u een
v(H>rvi»l uit mijne kintlsclie jaren le vcilialen , waaruit hliJKi
hoe vnorireneüjk llians de schoolinri^'iiiiK' is in ver-elijkiuiï met
die van vrtteuere jaren. Jk doe dil geenszins, o:u mij over mijnen