Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
AANTEEKENING EN
van den
AEMEN JAKOB,
betretfende zun leven v66r den dood
zijns vadehs.
LSERI.UST.
De belijdenis onzer verkeerdheden — zegt een braaf mnn — is de-
cerste stap tot onze verbetering , eo het is ook inderdaad waar,
wanneer wij deze belijdenis vrijwillig, met schaamte, en in de volle
overtuiging doen, dat wij verkeerd gehandeld hebben. Het kost ons
voorzeker veel, eer wij zoo verre gekomen zijn; doch hebben wij
dien stap gedaan en hebben wij den vasten wil, ons voortaan voor
dergelijke verkeerdhedea te wachten, dan ondervinden wij aanvanke-
lijk reeds eene kalmte des gcmoeds, die ons te voren onbekend was.
Beschamend is zeker deze bekentenis: doch er is een onfeilbaar
middel om deze beschaming te ontwijken , en dat is; dat wij altijd
zoo handelen , dat wij bij de herinnering onzer daden niet behoeven
te blozen. Het heeft mij menigen traan gekost, eer ik dit middel
kende en had geleerd het te gebruiken; doch ik dank den goeden God
voor deze genade , en bevind mij gerufet bij het herdenken van het
verledene.
Die door de dwaasheden van anderen wijs wordt — zegt men —
leert het goedkoopst. Daarom , jonge lezer! raag ik u mijne verkeerdheden
niet verbergen , opdat gij , hierdoor geleerd , ii er voor zult wachten.
Met mijnen leerlust tcas het zeer .slecht (jesteld.
Ik kon maar mlstrekt niet heyrijpen . waartoe mij
het lezen en schrijven in mijn volgend leven dienen
zou, en hield deze kennis ten eenenmale voor over-