Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ijoac ï)Et niiticrluijl fiiinnEr ftinberEii tc
fictafcn/ cn er ïuarcn tncn noggcEiiE fcöu==
ïcn ' tunar .50 bi't nnfcijatöflar bonrrcgt
ha^tcUiül ftoiitiEn trlangcn. '3n ïie laatftE
jaren lukö öit gcniil foei licrgaeö / bncft
^ a ft n fi lïnn baarin niet beclcn/ nuibat 51311
babcr licni 111 sjjii ÖErnEp noobfg gab/ en
5D0 ûlcEf 1)1} in iuctEii^cïjappEÏylïE feEnnï|
ijErre licnEben anbEre jnngE fiebEn ban
5gnE jarEH/ eu jEÏfé ÜEnEbEii ^ijiieltroEbEr^
En 3uftEr|. Jl^i] luillEii EcrjtEr ïiit liErj,inni
SEEnf^iiid np TEliEnïiig ber nnber^ ftEÏlEn/
en niÉEnen '.IieeIeee tE iiingEii ÖE^IintEn/ bat
a ft n ß gEEiiEn Iiift ïjab om ^iclj hi Ie^eii/
^clirgbEn rEfecuEii/ En bErgEÏijHE fîunbîrtï)E=
îiEn tE nefEnEn. I^at Imj gronb tüt~bït
bEuiiioEbEn ïjEfiüEn/ öfpt uÏt jijnE EigEnE
UioorbEn. «^EÏufehig i| ïjEt/ bat liij tijbig
SEnoEg bE gEbuIgEn jijnEt nalatigtjEib fie^
fpEurbE/ En gEEiiÊ pngïugEn naliEt om tjEt
bEtsuïni tE ijÈrjlEÏÏEn. ïliErbanr luErb
ïjEtgEHE ïuij uEEb| gcjEgb ïïEööen/ eeu
fianbig eu bEugbgaaui fiiEnfrl}/ blEalbroEg
ïÏEt onluaarbEEtuaar gcnoEgEn finaahtE/
SijuE ïiuïpüEl]iiE\jEnbE nioEbÈr boor 5i)nE
blijt tE DiibEtrcïiraiiEn.
ZPIt 50 gEiioEg ßEtreffEubE bE tiiiberl ban
unjEn arinen a b n ü. ^i^at luij flEin nu
bErbEr 5EÏbEn ïjoatEn.