Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
a had zij daartoe het vermogea gehad. Lang wanhoopte men ook
aan haar leven, en schoon zij wel eeuigermate herstelde, —zij heeft
echter tot haar einde altijd een zwak eo ziekelijk ligchaarn omge-
dragen. — De kinderen? Jakob was de oudste en naauweUjks elf
jaar: van deze was dus geeue hulp te verwachten, hoezeer het bon
geenszins aan den wil ontbrak.
Wat moest nu de goede moeder doen ? Zij moest /lau eenen knecht
het werk overlaten, en dit ging aanvankelijk wel; doch deze man
bezat noch de vlijt, noch het liart van den overledene, en zijne
jialatigheiil en trouweloosheid hielpen weldra de arme weduwe geheel
te gronde. Armoede en ellende werden haar deel — doch zij Jeed
en zweeg — en behield het vertrouwen op dien God , ann wiens wijs
bestier zij zich gelaten onderwierp.
Wij znllen niet pogen n hier den toestand dezer vrouw iu het
breeJe te schetsen. De arme Jakob zelf zal oos dien nader doen
kennen. Alleenlijk motten wij nog zeggen , dat de brave moeder het
geluk had, hare kinderen tot brave menschen te zien opwassen, en
dat zij van hen , ia haren ziekelijken en kommerlijken toestand , al
die hulp en ondersteuning genoot, welke zij haar konden bezor-
gen. Zij overleed io eenen vergevorderden ouderdom , en hare laat-
ste woorden waren dank en zegen over hare kinderen.
ï^OE bt npbntbing hc^cr feinbcrcn
laat sicFi ligtdijh bonréttïfcn. ©nar Vytt
Ijoortreffcïp bnnröctït! en bt niiafgefiro^^
fetue 5nrgcn btt oiibcr^ tocrb ftct ftart bcr
{!iiib£r£ii \jaor tt beiigb gelmrinb, iJSinbEu
giinftig Ecl)tÉr/ feiuinEii toij ban bc toetrn^^
fc^app^EÏpe börberinfiEn hEr feinbEtEn qe-
ïuagEii. ^n bE EErftE jatEii toauEn ^bE
oiibErl tEii EEiiEumalE üintEn ftaat 0111 itt§