Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
■5T
root* de hehoeffett, t^an »^n. geitfin n.aadSg neus,
stoo opende de toelcomst hetn de gunstigste
TOomëit»igten, IPenU echter niet, dat dit
streefende nooruitxigt hetn deed vergeten,
hoe weinig staat wij hier hunnen iraalcet» op
de duurxfut^tnheid rai* ottftfen tegenwoordigen
tfoorspoed, Mlij wist wel , hoe t^erganUel\iU
al het aardsche is , en, genoot derhalv>e het
tegenwoordige wet danUhaarheid, zonder
run het toeUowende weer te wenschcn dan
de Voorxiewtigheid xou willen, ,, Onme roo»*-
uifsiigten'''^ —* »eitle h\i tegen «t/tte rrouw —
„xfjn ateUer gutistig ^ doch het is nog in de
toehowst, en w^ hebben ons weerwaï< n in
onme verwachting wisreUend, Liaat ons der'
halve onxe blijdschap watigen, en ow het
toeUowende het tegenwoordige niet vergeten»
MPexe oogenbliU is de onme — de volgende —
wisschien «fjn w\j dan niet weer , trant ons
leven is even on»eher als alles ^ wat ons de
aarde oplevert. God geve, dat wij steeds
bereid siijn ow dit leven te verlaten,^^
Xoo d€€cht de»e brave wan 9 en handelde
ooic overeenhowstig deme gevoelens — en ^
geluhUig voor hew, dat h^j »00 dacht en
handelde, want weinig waanden daarna
werd hij plotselijU door den dood aan «(/n.
huisgezin ontruht»
Weik een verlies dit was voor zijn gezin, lant zich moeijelijk ver-
beelden. Hij was niet meer, de beste man, de liefderijkste vader,
de onvermoeide verzorger der zijnen , en met hem zonken ook de
blijde vooruitzigten in het graf — en dnt zoo in eeu oogeiiblik ,
zoo onverwacht, dat het hun in de eerste weken nog nis een droom
voorkwam. Verschrikkelijk echter was het ontwaken uit dezen droom*
Zonder middelen van bestaan: wie zou nu dit brave ^ezin verzorgen ?
De moeder? acl»! het verlies van haren geliefde had h^re gezond-
heid zoodanig geschokt, dat zij daartoe ten eenenmale buiten staat was.