Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
bereikt had, schenen zich de omstandigheden van
zijne ouders te verbeteren. Zijn vader werd meer en
meer als een goed, vlijtig èn eerlijk ambachtsman
bekend , en bekwam tiierdoor meer werk dan hij af-
kon. Vroeg en laat was hij bezig in zijn beroep, en
vergunde zich naauvvelijks eiken nacht vier aren le
slapen , want hij was zoo naauwgezet in het nakomen
van zijne beloften, dat hij zich daarvoor bijna allen
slaap zou ontzegd hebben. Had hij beloofd eenig
werk op eenen bepaalden lijd te levere.!, dan hield
hij ook getrouw zijn woord. Was het hem niet moge-
lijk niet eenig werk op den begeerden tijd gereed te
zijn, dan waarschuwde hij vooraf, en behielp zich
nooit met het zeggen: ik zal eens zien. Deze gewoonte
maakte, dat men een onbepaald vertrouwen in hem
stelde, en hem meer en meer begunstigde. Menig
ambachtsman, in zijne plaats, zou doordien voor-
spoed zorgeloos of hoogmoedig geworden zijn, en alles
aan eigene bekwaamheid toegeschreven hebben; doch
dit deed hij niet. Hij beviij'tigde zich onophoudelijk
om zich dit vertrouwen waardig le maken , terwijl hij
met een dankbaar hart alles aan God toekende , die
hem het vermogen, om in zijn beroep uit le munten ,
geschonken had, en zijne pogingen zegende.
Door deze gelukkige verandering in zijne omstan-
digheden, kwam de vlijtige man weldra zijneschulden,
de gevolgen van onvoorziene rampen , te boven ; en
dit strekte hem tot een onbeschrijfelijk genoegen, want
niets griefde den braven man meer dan een' ander'
niet datgene te kunnen geven , waarop deze regtmatig
aanspraak had.
Twee juren, naauteei^Us hadden, de ouders
ra»t onttten. aha b deofcn t^otn^spoed genoten,
of xij heronden »ich in wfß gunstige omstan-
digheden» Z^ hadden geene schulden meet* $
en daav de arheidmatne wan meer won dan