Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
Men leert eersl de waarde der dingen kennen, wanneer men
ze moei ojissen , en dit verpligt voorzeker den arme lot opregten
dank voor elke welilaad , die hem wordt loegevoegd. Maar daar
het zaliger is te geven dan te ontvangen, zoo ver-
pligl dit ook den rijke om hem uit grond zijns harten te dan-
ken, die hem hel onwaardeeri)aar voorregt van le kunnen geven
geschonken heeft.
[)e Vüor/Jenijïlieid heeft mij in heide omstandigheden geplaatst.
Ik heb mei dankbaarheid ontvangen en gegeven, en hoe genoe-
peiijk ook hel laats!e is , — hel eerste beschouw jk toch als
een geluk, omdat ik daardoor geleer<l heb, welken grooten dank
ik God en menschen versclinldigd hen.
Ja, Alfjoede! U zij mijn opregisle dank toegewijd ! Dank voor
uwe liefderijke en alwijze leidmg en besltiring! Dank voorde
rampen, die ik lieb nioeien verduren, want zij dienden lol mijne
volmaking. Dunk vonr de ontelbare weldaden, (He Gij mij zoo
onverdiend geschonken heht I U wij«le ik mijne overige levens-
dagen en hetiij mijn pad met bloemen hesirooid zij of over
doornen leide, ik zal steeds in de volste overtuiging erkennen:
wal God doel iswelgetlaan!
Hier , mijne jonge lezers ! eindigen de aanteekeningen
van den AUMEX JAKOB, Meer , dan reeds in de In-
leiding van dit werkje gezegd is , kan ik n van dezen
man niet melden. Wordt in deugden aan hem gelyk , en
het zal u welgaan.