Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
beste kleederen, zoo lang ik andere had, waarmede ik
gevoegelijk voor den dag kon komen. Geen vlekje duldde
ik er op, en ivas len ui! er sie behoedzaam om ze niel
le bemorsen. Kleederen, die ik niet aanhad, lagen
ordelijk in de kast, en niet op eenen stoel of in eenen
hoek verschoven. Kwam er eenig ongemak aan, dan
liet ik het dadelijk herstellen, omdat ik opgemerkt had,
hoe spoedig een klein gat in de kleederen in uitgebreid-
heid toeneemt, en dan onherstelbaar wordt. Door deze
zorgvuldigheid hadden zelfs mijne oudste kleederen
een voorkomen van netheid, en vertoonden inderdaad
meer dan zij werkelijk waren.
Door deze goede geivoonte, had ik veel langer dienst
van mijne kleederen dan anderen, cn bespaarde daar-
door menige uitgave, die ik, in mijnen volgenden leef-
tijd, toen de nood mij niet'tot dergelijke spaarzaamheid
verpliglte, tot andere nuttige einden kon besteden.
MATIGHEID
Eene andere heilzame gewoonte, die niet beter dan
door armoede i(an geleerd worden , en die eenen be-
duidenden invloed op ziel en ligchaara heeft, is de
matigheid. Men zegt zoo ligt: wees matig in
alles, en ieder is van de waarheid van dit zeggen
volkomen overtuigd ; doch matig te zijn bij den over-
vloed schijnt toch eene nioeijeHike zaak. Mijn vader
had mij deze les dikwijls voorgehouden, maar het be-
trachten derzelve werd mij eerst door de armoede mo-
gelijk. Ik beken gaarne, dat het mij veel moeite gekost
heei'l, om mij daaraan te gewennen, doch ik smaak er
thans ook de aangename vruchten van in het bezit van
een gezond eu sterk ligchaam en een opgeruimd ge-
moed.
Het is voorzeker geene kunst, — zal welligt iemand
uwer zeggen — matig te zijn, wanneer men niet
7