Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
915
Ik wil den rijkdom geenszins als iels veneer-
])elijks heschouwen; integendeel komt hij mij
vooï als een onschatbaar voorregt, tvanneer de
bezitter hem als een geleend goed beschouwt,
dat hij met verstand ook ten nutte van anderen
moei aanwenden. Maar dil zegt daarom niet, dat
de arme in zijne armoede het beletsel tot zijn
geluk zal vinden. Hij volge slechts de opgegevene
grondstellingen, en denke daarbij , dat alle aard-
sehe voorregten aan het graf eindigen , en hij zal
in zijne omstandigheden het iniddel vinden ie zijner
volmaking.
WELKE MIDDELEN LEVERT DE ARMOEDE OP TOT
ONZE VOLMAKING?
S P A A U Z A A M n K I D.
Daar ik zelf in armoede verkeerd heb , zoo meen ik in staat te
zijn u het goede te doen kennen , dat zij mij geleerd heelt.
Het eerste , dat mij de armoede geleerd heeft, is spaarzaam
te zijn met den tijd. Voor den arme, die viijti;? is, is tijd
zoo goed ais geld, en het verzuimen van den eersten heeft natuur-
lijk ook het gemis van het laatste ten gevolge. Niemand dan de arme
kan beter de waarheid van het zeggen ondervinden : d e t ij d is
een onwaardeerbaar goed, en het verwaarloozen van een
oogenblik is voor hem een dubbel gemis.
Genoodzaakt om elk oogenblik tot mijn voordeel aan te wenden',
— hoe moeijelijk mij dit somtijds ook viel, — leerde ik de waarde
des tijds op den reglen prijs schatten. Ik herinnerde mij gedurig het
zeggen : die gee ne oogenblikkentelt, zal dagen weg-
werpen, cn wachtte mij wel een enkel oogenblik te verliezen.
Deze gewoonte, door armoede geleerd, is mij zoodanig eigen ge-