Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2.
DE TWEE KOOPLIEDEN.
Twee kooplieden zwoegden, van den vroegen
morgen tot den laten avond, om hunnen handel
uit te breiden. — Dat was braaf, want ieder
mensch is verpligt om het beroep, waarin hij
geplaatst is, met allen ijver waar te nemen. Het
ging hun ook wel, en zij zagen dagelijks hunne
bezittingen vermeerderen. Het gebruik echter, dat
zij van hun vermogen maakten, was zeer verschei-
den. De eerste, die zijnen handel met een klein
kapitaal begonnen was, had, behalve een talrijk
huisgezin, ook nog eene oude moeder en eenige
behoeftige bloedverwanten. Alles, wat Ivj door
eene zuinige levenswijze besparen kon, diende
om zijne waarde moeder te ondersteunen; om
haar heure overige levensdagen aangenaam te ma-
ken, en om in den dringendsten nood zijner ar-
me, doch brave bloedverwanten te voorzien. De
tweede had geene ouders noch bloedverwanten, die
zijne hulp behoefden, want zij waren zeiven rijk;
echter ontzegde hij zich alle geoorloofde vermaken,
en vergunde zich naauwelijks een sober maal. Het
eenige gebruik, hetwelk hij van zijn geld maakte,
was het bij elkander te garen, en zich met het
beschouwen en tellen daarvan te vergenoegen.
De armen zijner woonplaats konden zich niet be-