Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
om over mij le klagen. Gij belooft veel, mijn
lieve 'Lotje! antwoordde de moeder, ik hoop, dat
gij uw woord zult houden; maar gij, Hendrik'!
vervolgde zij, gij zegt niets? Ik zal er ook niets
op zeggen, zeide Hendrik^ wij zullen zien. —
Was het voornemen van Lotje niet braaf? — Wel-
dra ondervond dit meisje echter, dat het gemakke-
lijker valt iets te beloven dan te volbrengen. Er
was nog geen dag verloopen, of zij had zich ver-
scheidene malen aan ongelioorzaamheid schuldig ge-
maakt; haren broeder had zij meer dan eens eene
kleine dienst op eene onvriendelijke wijze gewei-
gerd; des morgens was, zij het laatst opgestaan,
en had haren meester dubbele reden tot misnoegen
gegeven. Zij beloofde dus veel, maar volbragt
weinig. Hendrik, .integendeel, beloofde niets,
maar vervulde alle die pligten, welke Lotje zich
zelve voorgeschreven had.
'tBeloven valt mij zeker ligt;
Doch zal men mij 'tvertrouwen schenken,
Dan ben ik te allen tijd verpligt.
Aan het gegeven woord te denken.
Wie van beide handelde het verstandigst?
En 'ivaarom ?