Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
men ïanaó bcsen niet fteil/ maar alIengiS
en onmerftBaar naar Bohen fïijpt. fprallE
ÖÖ/ en ging sQncn tueg.
^taaa^! riep gem be ttaecöe ïagcBcnö na/
3ict gtj ban be omtaegen en fiogten niet/
tnaarfaan iiln 300 goog gepresen tueg baar»
3icn 3ln eene regte Ign sal ift tot u
(nellen/ frljoone (tab! ïDeg met be geBaam ,
ie biegen! breegacgtige moge u ftiejen/
batg be regte lijn alleen taijgt ang ben naa^»
ten taeg. Kom/ bat gaat boor fieemben en
belben — ift taijft niet. oDoft bit geeft reebg
boorbeel/ bat men lang^ julfte taegen niet
boor öet gebrang ban taanbelaar^ apgegou»
ben taarbt. beeb/ 500 al^ Bg ße3C0&
en fpoebbe jitg boortaaartp,
^ouben ban allen bóbc onj? btaasen ge»
toeejt 3tjn/ 3cibe be berbe tot jicg selben/
30a al^ mijn Broeber meent, ^ulft een taaan
fc0ijnt mö berregaanbe trot^cBgeib te 3ön. —
3J0elaan! ift sal bit fmallc boetpab ftiesen;
get i^ niet 300 Bogtig al^ get eerfle/ nacïf
30a ((oBBelig en ongeBaanb aljS get ttaeebe»
<0aft bit firomt 3icö fomtijb^ / hac0 beel min»
ber ban be taeg/ toelfien mön onbfte Brac»
ber geftosen geeft. ^ijSfcgien ftan ift ooft
eenige Bogten bermijben; en 300 niet/ ban
i^ Öet pHgt/ be ftleinere ongemafiften om be
grootere boorbeelen te bergeten. ^oo ober^'
bacQt öij SÖnen taeg — en ging. — ï^elfte
ban be Beibe ecr^tgenoembcn meent gij/ bat
Bet eer^t 3ön oogmerft Bereift te?
i©e Ecrjle jefier niet!
€n ebcnmin ,bc ttoeebe. il^el i^ toaar/
bat gij aanbanftelijft 3ijne BroeberiS moebig
booruft fnclbe; boeg be geubeliS cn balen