Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
wyze, welk een genoegen en blijdschap dit gun-
stig einde in de harten der aanschouwers te weeg
bragt.
Wat deden Damon, Phytias en Dionysius, waar-
voor zij allen lof verdienen ?
Wie van deze drie handelde het braafst?

36.
MOET MEN SLECHTE MENSCHEN OOK
HULP BEWIJZEN?
een braaf man en vader van verscheidene
kinderen, wandelde' eens langs den oever eener
breede rivier. Op denzclfden pogenblik viel er
ten man, die zich verre in den drank te bui-
ten gegaan had, in het water, en geraakte
oogenblikkelijk in het midden des vloeds. — Help!
help! was het geroep van eenige menschen, die
zich daar ter plaatse bevonden, doch er was
onder hen, behalve E., niemand, die zwemmen
kon. Helpen, zeide deze, hier is anders geene
hulp te bewijzen dan na te springen, en dat
doe ik niet. Eenige liepen om touwen of haken
te halen, ten einde deze den ongelukkigen toe
te steken, maar eer zij hiermede terug waren,
had hij reeds het leven verloren.