Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
mij zoo laat mg lastig vallen, en mij in mijnen
slaap storen ik moet den geheelen dag hard wer-
ken: mag ik dan des nachts tmjne rust niet hebben?
Wacht tot morgen ochtend, dan zal ik wel iemand
om den Doctor zenden. Dit gezegd hebbende, legde
hij zich gerust te slapen, en liet zijnen buur te
vergeefs om bijstand smeeken. — Gerrit had im-
mers gelijk ? — Moet een mensch dan zijne rust
niet hebben?
Wie van beiden, Pieter of Gerrit, handelde nu
overeenkomstig zijnen pligt?
Hoe moesten zij gehandeld hebben?

35:
DAMON EN PHYTIAS.
^amon en Phytias, door den naauwsten band
der vriendschap zamen verbonden, leefden, ten tij-
de der regering van Dionysius, te Syrakuse, en
werden om hunne deugden algemeen geacht en be-
mind. Ongelukkig geraakte de onschuldige Dä-
mon onder vermoeden van zich aan verraderij schul-
dig gemaakt te hebben; hij werd in hechtenis ge-
nomen, en eindelijk ter doodstraffe verwezen. Phy-
tias was over het ongelukkig lot zijns vriends on-
troostbaar. Het eenige, dat hij doen kon, was,
dat hij naar de gevangenis snelde, en de vrijheid
verwierf om zoo lang Damons plaats te vervan-