Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV -
dt, reden, weiy, rrnyns oordeels^ eene afwisseling
van leesboeken noodzakelijk maakt, en die ook te-
vens de uitgave van dit werkje niet als overtol-
lig zal doen beschouy/en. Ik heb het een Lees-
boek voor de tweede klasse genoemd, omdat
ik vertrouw, dat de inhoud voor zulke kinderen
berekend is, als in deze klasse onderwezen worden.
Met betrekking tot de keus der onderwerpen,
moet ik alleen nog zeggen, dat ik meerendeels
getracht heb mij van zoodanige voorstellingen, te
bedienen, die of dubbelzinnige of tegen elkander
overstaande handelingen bevatten, ten einde het
oordeel op te scherpen, en het nadenken te be-
vorderen; waarbij ik mij vleije, dat de onder'
wijzer in ieder onderwerp nog stoffe genoeg ter
mondelinge uitbreiding of toepassing zal aantref en.
Ten einde het vlug lezen te bevorderen, heeft
men in dit werkje yan verschillende lettersoorten
gebruik gemaakt. ^
Na de verandering, welke de tweede en zesde
druk van dit werkje ondergaan hebben, behoeft
het, mijns bedunkens, geene noemenswaardige ver-
betering , waarom ook deze uitgave van de vorige
niet zal verschillen.