Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
seggcti/ alkcaangenaam^t taa#. Karei fieloof-
bE Bu jal 8ö -SÖn taoarb gc^
BoubEH öEfiöEnJ Karei bemam/ nabat öiï
39nEn bïfEnb bEtïatEn Bab/ bat bfE gEtbEtg
EEnE aïlei flEcBtftß plaatiä taa^/ taaar niEt aï^
ïEEn grof gEfpEElb En ^ErS gEbranftEn taErb/
maar taiiar mEH 3icB aoft aan bEïEEïei bui'
tEnfparigtiEbEU obErgaf. — J^Et öeftEmbE uur
taa^ baar: maar/ taiß nißt bErfcöfßu/ taa^
Karei, ^ß bErgEEf^ taacftttE Frederik, Mjßrlaat
alÏE gßbulb/ En ijlbß ßinbßlijß naar 3Önßn
brienb/ taElfißn öö allßrlßi bErtaotingen bEßb
obßt Bßt niEt ijoutie« ^an sgn taaorb; —
bacö niEt^ mögt öatEn. — Karel Mßßf te
Moest Karel nu ook zijn woord niet houden?
WaaroEi niet?

33.
DE WAARZEGGER.
ïn zekeie kleine stad woonde eene oude vrouw,
die iedercn ligtgeloovige, als hij zich slechts van
eenige stuivers ontdoen wilde, zijne toekomstige
lotgevallen poogde te voorspellen. Dergelijke vrou-
wen, welke langs dien weg de onkundigen mis-
leiden, heet men doorgaans waarzegsters. Gq
kunt denken, dat dit louter bedrog is, want geen