Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54

30.
DE BRAVE SCHULDENAAR.
¥Vilkm, een vlijtig werkman, moest eene schuld
van vier honderd gulden betalen, doch was dooi
verscheidene omstandigheden buiten staat gesteld
om die op den gestelden tijd te voldoen. Zijn
schuldeischer wilde van geen uitstel hboren, er
vorderde, dat het geld op den vervaldag betaald
zoude worden. Hierdoor geraakte Willem in d(
uiterste verlegenheid; doch gelukkig herinnert hi
zich, dat een zijner vrienden juist zulk eene son
had liggen. Hij begaf zich derwaarts, verliaald(
zijnen vriend zijne omstandigheden, en bad drin
gend om dit geld voor eenigen tijd ter leen ti
hebben. — Zou hij het bekomen hebben, denkt gij'
Lieve vriend! was het antwoord, gij weet, ho
gaarne ik u zou helpen, zoo het slechts in mij:
vermogen ware. Het is waar, dal ik zoodani
ge som in huis heb, maar ik kan daarover nie
meer beschikken. Over twee dagen moet ik eeni
ge schulden voldoen; dit heb ik stellig beloofd
en ben dus verpligt als een eerlijk man mij
woord te houden — ware dit zoo niet, dan zo
ik u gaarne helpen.
Was dat nu vriendschap, om Willem in de
dringendsten nood zoo maar af te wijzen ?