Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
M/ij u ter beoordeeUng overlaten. Wel is waar,
dat zfi voor ieder den neus optrok, en wel voor- ^
namelijk, dat zij ieder, die minder prachtig ge-
kleed was dan zij, met verachting behandelde.
Maria was minder schoon dan hare zuster;
doch haar geheele voorkomen teekende zachtzinnig-
heid, vrolijkheid en menschltevendheid. Ieder,
het zij rijk of arm, bejegende zij met de groot-
ste vriendelijkheid. Of zij het dansen verstond,
weet ik niet; maar wel, dat zij voortreffelijk
naaijem, breijen en borduren kon, en dat zij
nog andere nuttige vrouwelijke handwerken ge-
leerd had. Hare kleederen waren niet zwierig,
maar net en zindelijk, terwijl in alle hare ver-
rigtingen de grootste orde heerschte. Den tijd,
dien hare zuster doorbragt met zich op te schik-
ken, besteedde zij om hare kundigheden te ver-
meerderen, of om het huishouden voor hare moe-
der waar te nemen; in het kort, zij werd van
ieder bemind en geaeht. Johanna kon slechts voor
een oogcnblik, maar Maria bestendig aan ieder
behagen: wat zou toch de oorzaak hiervan ge-
weest zijn?
Als gij met eene van beiden verkeeren moest,
aan wie zoudt gij de voorkeur geven?
Wat maakt ons het meest bij elk bemind?