Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
Vindt gij ook iets in dit verhaal, dat lofwaar-
(fig is?
29.
DE TWEE ZUSTER».
Mn zekere stad woonden twee zusters, Johanns
en Maria geheeten. Johanna was van eene uH
stekende schoonheid, en werd van ieder, die haa,
zag, ten hoogste bewonderd. Ongelnkkig wa.
het voor dit meisje, dat zij zelve wist, . da,
zij zoo schoon was. Geheele uren kon zij voo.
den spiegel doorbrengen, en hare eigene schoon
heid met welgevallen beschouwen. Het huishou
den te keren, was beneden hare waardigheia
Vindt gij ook niet, dat die bezigheid veel t
vernederend was voor zulk een uitmuntend meis
je? Zij kon voortreffelijk dansen, en wist zie.
met veel smaak naar de nieuwste mode op t
schikken; het aanlecren van andere en noodige
kundigheden had zij geheel verwaarloosd. Gi
begrijp wel, dat zij niets aan het huiswerk deed
want het schuren, schrobben en ander ruw wer
zoude hare sneeuwwitte handen te eenenmale bi
dorven hebben: en dit kon ztj ook wel, zoo a,
zij zeide, aan de dienstboden overlaten; die kwa
men er voor om betere menschen te dienen. Ieder
die haar kende, zeide, dat zij etn nietswaai
dtg, trotsch ding was, dat niemands achting vei
diende. Of deze menschen gelyk hadden, zulk