Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ tiet^ getal van leesboeken, eigenlijk tot school-
gebruik geschikt, is, onder de vienigte van werk'
jes voor de jeugd, zoo groot niet, dat men het
overtollig zou kunnen rekenen, dit ^etal met nog
een te vermeerderen. Ieder onderwijzer, vertrou-
we ik, zal door ondervinding overtuigd zijn, dat
eene verscheidenheid van leesboeken, althans voor
de tv/eede en derde klasse, niet alleen ■wensche^
lijk, 'maar zelfs noodzakelijk is, dewijl men,
door eene geregelde afwisseling daarvan, in
bovengemelde klassen, beter den leeslust der kin-
deren kan gaande houden, en hen derhalve ook
meer vorderingen in het lezm doen maken, dan
door het bestendig gebruik van een en hetzelfde
boekje mogelijk is. Als een boekje, hoe aangenaam
en nuttig het ook zijn moge, dikwerf door
dezelfde kinderen gelezen is, houdt het eindelijk
op hunne nieuwsgierigheid te bevredigen, en hun
leeslust vindt daarin geen voedsel meer: want
wie hoort gaarne gedurig hetzelfde herhalen ?
Behalve dat, zoo leeren zij ras, door eene ge-
durige herhaling, de voornaamste gedeelten woor-
delijk van buiten, waardoor de lezing, bij hen
noch moeite noch inspanning vereischt, en de on-
derwijzer, door de gewaande vorderingen zijmr
leerlingen, misleid wordt. — Zie daar kortehjk