Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
met hem moesten omgaan — in het kort, hij
waande zich de ongelukkigste mensch der wereld
te zijn: en hoe kwam dat? — Omdat hij altijd
met een wangunstig oog den voorspoed der rijken
beschouwde, en niet beseffen kon, dat ook ar-
men gelukkig kunnen zijn. In eene verdrietige
luim wandelde hij eens des avonds door de stad.
In een" der af gelegenste hoeken gekomen zijnde,
werd zijne aandacht opgewekt door de volgende
woorden, welke in eene schamele woning met eene
vrolijke stem gezongen werden:
Lieve Vader! Uwe goedheid
Schenkt ons dag aan dag het brood.
Bij 't genot van "'s levens zoetheid;
O! wat is Uw liefde groot.
'k Ben gezond en weltevreden:
En, daar steeds mijn werk verrigt.
Valt de last der tegenheden.
Door den arbeid, mij zeer ligt.
Bij het einde dezer woorden opende hij de
deur, en ziet, in een armoedig, doch zindelijk
vertrek, zat de zanger, zijnde een schoenmaker,
op zijnen driestal ijverig te werken. Vier jonge
kinderen, die er gezond en sterk uitzagen, speel-
den en huppelden om hem heen, terwijl de moe-
der bezig was om het avondeten gereed te maken.
Aristus stond op dit gezigt als verstomd — zoo
veel tevredenheid in zulk eenen lagen stand aan
te treffen, was hem onbegrijpelijk. Mijn goede
man! zeide hij, hoe kunt gij, daar gij zoo
arm zijt, tevens zoo vrolijk zijn? Arm — herhaal-
de de schoenmaker gemelijk: noemt gij mij arm!
Wij allen zijn gezond, en werken ieder naar