Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page

25.
ONGEVOELIGHEID EN TEÈRGEVOELIGHEID,
«/ an is een ongevoelig mensch. Welk onlieil an-
deren ook bejegent, hij stoort zich aan niets; be-
moeit zich met niemand dan met zich zeiven. Laatst
was hij in een huis, alwaar een man op sterven
lag. De vrouw en zes kinderen waren troosteloos:
en geen wonder, welke vrouw en kinderen zou-
den dit niet zijn bq het gemis van eenen braven
man en vader? Allen, die er bij tegenwoordig
waren, deelden in dit smartelijk verlies. — Jan
alleen was en bleef ongevoelig, en zat onder
deze bedroefde menigte zoo gerust zijne pijp te
rooken, als of hij op een' vrienden-maaltijd ge-
weest was. — Geheel anders was zijn buurman
Kr dis, welke ook aldaar tegenwoordig was. De-
ze man was zóó getroffen, dat de aanwezenden
met zijne droefheid begaan waren, en voor on-
aangename gevolgen vreesden. Zoo teêrgevoelig
was Krelis, dat het minste leed, hetwelk ande-
ren overkwam, hem tranen deed storten. Zag hij
eenen bedelaar, die er ongehavend en ziekelijk
uitzag, dan werd hij zoo aangedaan, dat men
medelijden met hem gekregen zou hebben. Vraag-
de de eene of andere noodlijdende hem om eene
aalmoes, dan gaf hij — niets. Geen arme was
er op de plaats zijner woning, dien hij niet dik-