Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
zijn aandeel onder de overige erfgenamen gelijke-
lijk verdeeld. Hoe Frans te moede was, kunt
gij u verbeelden. Hij noemde de handelwijs van
den overledene ten hoogste onbillijk, en liet
niet na om overal de eer des gestorvenen op de
onbetamelijkste wijs te bezoedelen. — Hij had im-
mers gelijk? — Waarom moest hij ook zoo on-
billijk behandeld worden?
Hendrik beminde zijnen oom alleen, omdat deze
zijn oom en tevens aller achting waardig was. Elke
kleine dienst, die hij hem bewees, geschiedde al-
leen uit besef van pligt, zonder eenige bijoog-
merken. Frans daarentegen geliet zich als of hij
zijnen oom ook hartelijk lief had; hij bewees hem
ook allerlei vriendelijkheid, zelfs meer dan Hen-
drik, doch hij zag hierbij niet op de voortref-
felijkheid van zijnen oom, maar alleen op zijne
nalatenschap — dit had hem altijd vervoerd om
zijne neven en nichten, ja zelfs zijnen broeder,
op de snoodste wijs te lasteren, ten einde alleen
in het bezit van den rijkdom zijns ooms te ge-
raken. Gelukkig waren zijne lage en valsche
streken in tijds, en tot zijne schade en schande,
ontdekt, en hij werd onterfd.
Handelde de oom hilUjk of niet ?
Wat was eigenlijk het oogmerk van Frans geweest ?
Wat brengt zijne eigene straf mede?