Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
&er önantpje öEsaroti gab/ bat met nog beel
fctjaonEc ftnopje^ jpitanfttc ban gct cecfle.
SCI^ Wilhelmina gatEtt ficoBbet na bit nn^
gcluft met mfnber sacgtmacbigFjeib fieganbclb
&ab/ 30U 3ö ban tael 300 fpoebfg/ en met
3aa bcel «genoegen/ een anbec boompje öe^'
fiomen gefiben;
Wanneer zal iemand ligter zijne misslagen ver-
beteren ?

24.
DE ONDEUGD STRAFT ZICH ZELVE.
Twee broeders, Hendrik en Frans, hadden eenen
oom, die aanzienlijke schatten bezat. Hij was on-
gehuwd , en had geene andere bloedverwanten
dan eenige neven en nichten, onder welke eerste
Hendrik en Frans ook behoorden. Beide jonge-
lingen konden zich dus, na het overlijden van
dien oom, met een deel zijner nalatenschap vlei-
jen, te meer, dewijl hij een man was, die in
alle opzigten gewoon was billijk te handelen.
Beiden onderhielden met hem de naauvvste vriend-
schap, en trachtten hem in alles te believen. —
Eindelijk stierf de oom. — Het testament werd
geopend, en Frans, de vriendelijke en verplig-
'tende Frans, was door zijnen oom onterfd, en