Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
benevens hare beste koks om die te berei-
den. Dit zal Alexander zeer te stade geko-
men zijn, want lekkere spijzen, naar den eisch
toebereid zijnde, moeten iemand, die alles zoo
geregeld niet hebben kan, zeer aangenaam zijn! —
Gij bedriegt u. Alexander zond dit geschenk der
koningin terug, onder verzekering, dat hij van de
beste koks voorzien was. Hij had in zijne jeugd
geleerd, des morgens zeer vroeg op te staan, en
vlijtig, te werken, om des middags het eten wel
te doen smaken; en des middags matig te eten,
om des avonds weder honger te hebben.
Door luiheid of onmatigheid.
Wordt ons vaak ziekte of smart bereid;
Daar noeste vlijt en matig leven
Ons rijkdom en gezondheid geven.
Welke koks waren de beste, die der koningin,
of die yan Alexander ?
Hoe zullen wij het best onze gezondheid be-
waren ?

DE ONBUDACHTZAME.
K.arel had van zijnen vader ter belooning zij-
ner vlijt een gedeelte gronds van den tuin gekre-
gen, om dit naar eigen goedvinden te bearbeiden.
Gij kunt denken, hoe aangenaam hem zulks was,