Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
al^ öat Uan nieec ijcrßßlöfie liirertaarti^ —
ïjij tücrb aan tc algcmecne tncaaS opgcAf*
ferö.
Domitianus vond zeker in zijne eigene han<kl-
wQze vermaak: maar wie van beiden, denkt gij,
dat het zuiverste genoegen gesmaakt heeft? — En
waarom zoudt gij dat denken?

20.
GEPASTE VilJT.
J^oenraad was oen vUjtige knaap. Altijd kende
hij de lessen-, die hem door zijnen onderwijzer
opgegeven waren. Het leeren der lessen stond
bij hem altijd in de eerste plaats, en nooit ver-
oorloofde hij zich eenige uitspanning, voor hij
zijne taak had afgewerkt. Dat hij hierdoor zijnen
ouders en onderwijzers veel vreugde veroorzaak-
te, laat zich ligtelijk denken. En had men bij
zulk eene vlijt en zoodanige inspanning ook niet
alle reden om te verwachten, dat Koenraad eens
een kundig mensch zoude worden? Het bleek
echter weldra, toen men onderzoek deed naar
het te voren geleerde, dat men zich in deze
verwachting bedrogen had. Van alles, wat hij
te voren met zoo veel vlijt geleerd had, wist
hij weinig of niets. — Vraagt gij naar de oor-