Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
' • ijr ^' ^
16.
ZACHTMOEDIGHEID.
iTlarcus Aurelius, öiß in bß thieebE fcuta na
Christus flcftooivte ßtt SomEinfcöe rp gerE»-
gEErb ÖEEft/ taaiö eeh ultmuntenb tjoorbeElb
ijan sacljtinoEbigöElb; botß/ niEttEgEnflaanbE
jtjnE öraaföEib/ trachtte 3tjn üElbgEEt Cassius
gEtn ban ben tcaon tE ftaaten/ eh jElf
öEtoinb in ßanbEn tE firöaen. g^enlft gij niet/
bat öü met getaelb jtcö giErtEgcn bEcjEttE"
be? — JtEEii! gij toonbe jicQ bEtEibbaarbig
cm afflanb bau bE CEgEting tE boE«/ inbien
3uïB# tat ÖEil m bolfi^ bErfttEößEn fian.
J^Et liejpi Ecßter mEt bEjEn trautaElooBcn bElb*
gEEt 300 toEÏ niEt af. SSrjuE EigEne faïbatcn/
ober sgnE fjEEtlcQsucljt mi^iioEgb/ beimoocb»
ben grm/ en öragtEn sijn ßoofb fig bcn föEi»
jEr. J^u 3al bE5ß tael filijbe gEtacE^t sijn/
bat ban EEHEit bijanb ontflagEn taa^. Au-
relius ttJEnbbE bE oogen ban bit afiElig tafe«
tEEl af/ En ßEMaagbE jicg/ bat ïjij bE gElE*
gEngeib berïoren gab am sijnen bijanb gena-
öE tE öetDösen« äl^a^ öat braaf af niet?
Op welk eene wijze moet men zich aan zijne
vijanden trachten te wreken?