Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
ti hadden haar zoodanig gefolterd, dat z^ eer
het voorkomen van een geraamte dan van eert
mensch had. Eenige oude vodden waren niet toe-
reikend om hare naaktheid te bedekken. Een kind
yan zes weken, dat zij op den arm had, poog-
de te vergeefs zich uit de borsten zijner moeder te
laven, en schreeuwde van honger. Twee nog jon-
ge kinderen, die . er even beklagenswaardig uitza-
gen als hunne moeder, volgden haar. Ach I me-
juffrouw! ontferm u over mij, zeide deze onge-
lukkige , ik heb een half jaar geleden mijnen man
verloren, en ben sinds dien tijd aan de grootste
ellende blootgesteld; ik heb niets om mij of mijne
kinderen te voeden. Twee liggen er te huis ge-
vaarlijk ziek. Niemand ontfermt zich over ons,
en als ik geene ondersteuning ontvang, dan moe-
ten wij allen van honger omkomen. Jufrouw P.
rolden de tranen langs de wangen. Beklagens-
waardige! riep zij uit, hoe kunnen de menschen
zoo wreed zijn! — Uw toestand treft mij — ik
zal u helpenI ■— Ijlings tastte zij in haren zak,
tn gaf — een kwartje: was dat niet braaf?
Naauwelijks was de arme vrouw vertrokken, of
Juffrouw P. ging in eeri winkel, en gaf twee
dukaten voor eeri' halsband voor haren hond.
Waarom kunt gij deze Juffrouw niet medelij-
dend noemen?